ulaşım

Fiyatlar / Fiyat Bilgileri


Tam Biletler:


Tam Bilet uygulaması Öğrenci(6-24), 65 yaş, Basın, Çocuk, Engelli, Gazi Şehit Yk., yolcular haricindekilere uygulanmaktadır.

İndirimli ve Ücretsiz Biletler:


Öğrenci:


6-24 yaş arası öğrenci kimliğine sahip yolcularımıza … TL indirim uygulanmaktadır.

65 yaş ve üzeri:


65 yaş ve üzeri yolcularımıza … TL indirim uygulanmaktadır.

Gazi ve Şehit/Gazi Dul ve Yetimleri:

1005 sayılı kanunun 2. Maddesi ve 3713 sayılı kanunun 21. maddesine göre; SGK tarafından Gazi ve Şehit / Gazi Dul ve Yetimlerine verilen seyahat kartına sahip yolcularımıza … TL indirim uygulanmaktadır.

Engelli:

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, T.C. Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş %40 ve üzeri özürlü kimlik kartı veya sağlık raporuna sahip yolcularımıza … TL indirim uygulanmaktadır.

Basın:

T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartına sahip yolcularımıza … TL indirim uygulanmaktadır.

Çocuk(0 – 6 yaş):

Bir yetişkin ile birlikte seyahat edecek olan ve koltuk işgal etmeyen bir çocuk (0 – 6 yaş) için ücret alınmaz.

Diğer Çocuk:

Yetişkin refakatine verilemeyen ikinci ve sonraki çocuklar için …. TL indirimli öğrenci bileti düzenlenir.

Kurallar:

* Belirtilen indirim koşulları sadece Öğrenci(6-24), 65 yaş, Basın, Çocuk, Engelli, Gazi Şehit Yk., geçerlidir.

• Koltuk sahibi olmamak koşulu ile ücretsiz seyahat edecek çocuk (0 - 6 yaş) sayısı yetişkin sayısı ile sınırlıdır. Yolculuk yapacak 0 - 6 yaş aralığındaki çocuklardan her birine refakat edecek bir yetişkin bulunuyorsa ücret tahsil edilmez.

• Ekonomi sınıfında seçilen biletlerde; yetişkin sayısından fazla seçilen çocuklar (0 - 6 yaş) Diğer Çocuk fiyat tarifesi üzerinden …TL indirimli bilet düzenlenir ve koltuk verilir.

• Bilet değişikliği yapmak isteyen yetişkinler refakat ettiği çocuklarla birlikte seferlerini değiştirebilir.

• İndirimli bilet sahipleri terminal görevlilerine indirim belgelerini ibraz etmekle yükümlüdür. İndirimli geçiş belgesinin gösterilmemesi durumunda, yolcu gişeye yönlendirilecek ve yetişkin bilet ile indirimli bilet arasındaki fark tahsil edilecektir.