ulaşım

Fiyatlar / Fiyat Bilgileri


Tam Biletler:


Tam Bilet uygulaması Öğrenci(6-24), 65 yaş, Basın, Çocuk, Engelli, Gazi Şehit Yk., yolcular haricindekilere uygulanmaktadır.

İndirimli ve Ücretsiz Biletler:


Öğrenci:


6-24 yaş arası öğrenci kimliğine sahip yolcularımıza … TL indirim uygulanmaktadır.

65 yaş ve üzeri:


65 yaş ve üzeri yolcularımıza … TL indirim uygulanmaktadır.

Gazi ve Şehit/Gazi Dul ve Yetimleri:

1005 sayılı kanunun 2. Maddesi ve 3713 sayılı kanunun 21. maddesine göre; SGK tarafından Gazi ve Şehit / Gazi Dul ve Yetimlerine verilen seyahat kartına sahip yolcularımıza … TL indirim uygulanmaktadır.

Engelli:

T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, T.C. Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş %40 ve üzeri özürlü kimlik kartı veya sağlık raporuna sahip yolcularımıza … TL indirim uygulanmaktadır.

Basın:

T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartına sahip yolcularımıza … TL indirim uygulanmaktadır.

Çocuk(0 – 6 yaş):

Bir yetişkin ile birlikte seyahat edecek olan ve koltuk işgal etmeyen bir çocuk (0 – 6 yaş) için ücret alınmaz.

Diğer Çocuk:

Yetişkin refakatine verilemeyen ikinci ve sonraki çocuklar için …. TL indirimli öğrenci bileti düzenlenir.

Kurallar:

* Belirtilen indirim koşulları sadece Öğrenci(6-24), 65 yaş, Basın, Çocuk, Engelli, Gazi Şehit Yk., geçerlidir.

• Koltuk sahibi olmamak koşulu ile ücretsiz seyahat edecek çocuk (0 - 6 yaş) sayısı yetişkin sayısı ile sınırlıdır. Yolculuk yapacak 0 - 6 yaş aralığındaki çocuklardan her birine refakat edecek bir yetişkin bulunuyorsa ücret tahsil edilmez.

• Ekonomi sınıfında seçilen biletlerde; yetişkin sayısından fazla seçilen çocuklar (0 - 6 yaş) Diğer Çocuk fiyat tarifesi üzerinden …TL indirimli bilet düzenlenir ve koltuk verilir.

• Bilet değişikliği yapmak isteyen yetişkinler refakat ettiği çocuklarla birlikte seferlerini değiştirebilir.

• İndirimli bilet sahipleri terminal görevlilerine indirim belgelerini ibraz etmekle yükümlüdür. İndirimli geçiş belgesinin gösterilmemesi durumunda, yolcu gişeye yönlendirilecek ve yetişkin bilet ile indirimli bilet arasındaki fark tahsil edilecektir.
Burulaş Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm San. Ve Tic. A.Ş.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kuruluşudur.

Müşteri Hizmetleri