Yolculuk Kuralları
YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ
1. GENEL TANIMLAR 
HAT: Belirlenmiş ulaşım noktaları arasında, yasalara uygun alınmış izinler doğrultusunda belirlenmiş sefer rotaları. 
İŞLETME KONTROLLÜ ALANI: Yolcu terminallerine ait açık ve kapalı alanlardan başlayarak, deniz ulaşım aracını da kapsayan, BUDO personeli tarafından kontrol altında tutulan tüm alanlardır. 
YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ: Yolcunun ve bagajının deniz yolu ile taşınması için, taşıyanın nam ve hesabına yapılan sözleşmedir. 
SEFER: BURULAŞ A.Ş.’ye tahsis edilen deniz hatlarında belirli gün ve saatte gerçekleştirilen deniz yolculuğudur. 
İŞLEM GÜNÜ: www.burulas.com.tr de ilan edilen herhangi bir sefere ait Yolcu Taşıma Sözleşmesi nin kabul edilerek, Yolcu Bileti satın alma işleminin gerçekleştirildiği takvim günüdür. 
SEFER GÜNÜ ve SAATİ: İşlem gününde satın alması gerçekleştirilen sefere ait hareket günü ve saatidir. 
SEFER İPTALİ: İstanbul (Eminönü / Sirkeci), Bursa (Mudanya) deniz otobüsü seferlerinin mücbir sebepler nedeniyle iptal edilmesidir. 
YOLCU BİLETİ: Yolculuk yapma hakkını veren geçerli belgedir. 
SEYAHAT ÜCRETİ: Satın alınan bir seferlik yolculuk karşılığında ödenen ücrettir. 
İPTAL-İADE CEZA BEDELİ: Satın alınan biletin, seferden belli bir saat önce (işletme tarafından ilan edilen) iptal-iade talebi halinde yolcudan tahsil edilecek ceza tutarı 
DEĞİŞİM BEDELİ: Satın alınan biletin yolculuk kurallarında belirtilen şekil ve şartlarda değiştirilmesi halinde ödenen ek ücret. 
BAGAJ:Deniz yoluyla yapılan seyahatte Yolcu Taşıma Sözleşmesi gereğince taşınan yolcu beraberindeki eşya ve yüktür. 
ZARAR: Taşıyıcının taşıma hizmeti verirken, bu taşıma hizmetinden veya bu taşımaya bağlı diğer hizmetlerden veya bunlardan doğan gecikme, hasar, kayıp, yaralanma, ölüm vb. olaylardan kaynaklanan diğer zararlardır.
2. TAŞIYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
2.1 Yolcu ve beraberindeki bagajını taşıma hizmeti sunmak. 
2.2 Seyahat süresince gerekli tüm emniyet ve konfor şartlarını sağlamak. 
2.3 Seferin mücbir sebepler nedeniyle aksaması halinde iptal prosedürünü uygulamak. Mücbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple aksaması halinde, mümkün olan en kısa sürede aksaklığın giderilmesini ve seferin devamını sağlamak. 
2.4 Yolcu ve beraberindeki bagajı ilan edilmiş yolculuk süreleri içerisinde taşımak. Elinde olmayan nedenlerle (hava şartları, polis kontrolleri v.b.) yolculuğun gecikmesinden sorumlu tutulamaz. 
2.5 Ulaşımla ilgili teknik sorunlar veya yolcu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ulaşım aracını değiştirme ve sefer iptali hakkı saklıdır. 
2.6 Aşağıdaki belirtilen sebeplerle yolculuk esnasında deniz ulaşım aracının güzergahını değiştirerek yolcu ve beraberindeki bagajını taşımaya devam etmeme hakkı saklıdır. 
    a) Doğal afet veya ulusal güvenlikle ilgili olarak resmi otoritelerin talimatı veya herhangi bir yasal durum
    b) Terörist saldırı, sefer güvenliğini tehdit eden bir dış saldırı veya karışıklık hallerinde, muhtemel veya gerçekleşmiş doğal afetler veya olumsuz hava koşulları gibi taşıyıcının kontrolü dışında gelişen hallerde; 
    c) Gelen ihbarlar sonucu, yolcu ve beraberindeki bagajın araçtan indirilmesinin güvenlik açısından zorunlu olduğu hallerde; 
2.7 Yukarıda ifade edilenler dışında, ilgili Deniz Taşımacılık Kanun ve Yönetmeliklerinin taşıyıcıya verdiği taşımayı reddetme veya taşımaya devam etmeme hakları aynen geçerlidir. 
2.8 Taşıyıcının aşağıda sayılan hallerde yolcu ve beraberindeki bagajı deniz otobüsüne bindirmeme, yolculuğun başlamasına izin vermeme hakları saklıdır. 
    a) İlan edilen Yolcu Taşıma Sözleşmesi ve şartlarına uygun olmayan herhangi bir durumun meydana gelmesi, 
    b) Yolcunun başkalarını rahatsız edecek derecede alkollü olması, 
    c) Yanında velisi olduğu halde yolculuğa çıkan çocuğun, velisi tarafından güvenli yolculuk şartlarına uymasının sağlanamaması, 
    d) Deniz otobüsü personeli tarafından uyulması belirtilen kurallara uyulmaması, 
    e) Seferin seyir güvenliği veya diğer yolcuların güvenliğini tehlikeye atacak davranışlar içinde olunması, 
    f) Ahlak kurallarına uygun olmayan, şiddet unsuru içeren hal, tavır sergilenmesi veya sözlü ifadeler kullanılması, 
    g) Silah vb. öldürücü alet taşındığının tespit edilmesi, 
    h) Bulaşıcı bir hastalık taşındığının tespit edilmesi, 
    i) Resmi otoriteler veya taşıyıcı tarafından ibraz edilmesi zorunlu kılınan belgelerin istendiğinde ibraz edilememesi halinde, 
    j) Yanıcı, patlayıcı, parlayıcı, aşındırıcı, zehirli vb. tehlikeli maddelerin yük olarak taşınmak istenmesinin tespit edilmesi. 
2.9 Yukarda ifade edilenler dışında araç görevlileri tarafından gerekli görülmesi halinde geçerli bir açıklama yaparak yolcuyu taşımama hakkı saklıdır. 
3. YOLCULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
3.1 Genel Kurallar 
    a) Biniş için yolcuların Budo biletini ibraz etmeleri gerekmektedir, ibraz edilen bilet üzerindeki qr kod turnikeye okutularak geçiş yapılacaktır. 
    b) Sefer sırasında el bagajı dışındaki bagajını görevlilerin gösterdiği bölüme yerleştirmelidir. 
    c) Varış terminalinde görevliler izin vermediği sürece aracı terk etmemelidir. 
    d) Seyahat boyunca yolculuk ve bagaj ile ilgili tüm kurallara ve görevlilerin talimatlarına uymalıdır. 
    e) Yolcu sefer saatine en az 15 dk. kala kalkış terminalinde hazır bulunmalıdır. Aksi takdirde taşıyıcı; Yolcu Taşıma Sözleşmesinin verdiği hakla, yolculuk ücretini iade etmeksizin taşıma hizmetini vermeyi reddedebilir. 
    f) Sigara ve benzeri maddeler ile alkol ve diğer uyuşturucuların araç içerisinde kullanılması yasaktır. 
    g) Deniz ulaşım aracı yetkili personeli tarafından, sefer güvenliğine ilişkin ve acil durumlarda yönlendirme amaçlı yapılacak tüm anonslara uymalıdır. 
    h) Yolcu araç içinde, taşıma esnasında meydana gelecek olası kazalara karşı sigortalıdır. Doğal afetler sonucu meydana gelen kazalar sigorta kapsamında değildir. Taşıyıcının ağır kusurlu olması hali hariç, yolcu gördüğü zararın karşılanması için talepte bulunamaz. 
    j) Seyir güvenliği sebebi ile Elektrikli scooter , elektrikli bisiklet vb gibi akü kaynaklı araçlar ile Deniz otobüsüne binmek yasaktır.
3.2 Çocukların Taşınması 
    a) 10 yaşından küçükler yanlarında velileri olmadıkça seyahat edemezler. 
    b) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur. 
    c) Bir yetişkin ile birlikte koltuk işgal etmeyen 0-6 yaş aralığındaki çocuk kucakta ücretsiz seyahat edebilir.
3.3 Engelli Yolcuların Taşınması 
    a) Engelli yolcular ancak yetişkin bir refakatçı eşliğinde seyahat edebilirler. Refakatçının da seyahat için Yolcu Bileti satın alması mecburidir. 
4. BAGAJLARIN TAŞINMASI 
4.1 Yolculuk Sırasında Taşıtılabilecek Bagaj Boyut ve Miktarları 
    a) Yolcular beraberinde bir adet kabin içi el çantası (toplam ağırlığı 8 kg. geçmeyen) ve bir adet valiz (toplam ağırlığı 25 kg. geçmeyen) bulundurabilirler. Yolcular ekstra olarak yanlarına alacakları, diğer valiz, yük vb. eşyalar için, 1 tam yolcu bilet bedeli ilave ücret ödemek zorundadır. Ekstra bagaj uygulamasından sadece biletli yolcular faydalanabilir. Eksta bagaj bedeli yolcu başına 2 (iki) den fazla olan her bir bagaj için o hattaki 1 (bir) bilet ücreti tahsil edilir. Eksta bagaj ücretinde herhangi bir indirim geçerli değildir. Bagajlar yolcu koltuğunda taşınamaz.
    b) El bagajı diğer yolcuların hareketini engelleyecek şekilde yaya geçiş koridorlarına konulamaz. Taşıyıcı bu şartları taşımayan el bagajlarını yolcu salonuna almama hakkına sahiptir. 
4.2 Genel Kurallar 
    a) BUDO, bu kurallarla belirlenmiş kriterlere uygun olmayan her türlü bagajı taşımama hakkını saklı tutar. 
    b) Engelli yolcular tekerlekli sandalye dâhil olmak üzere tüm yardımcı ekipmanlarını ücretsiz olarak Deniz Otobüslerinde taşıyabilir. 
    c) Değerli eşyalar taşındığında, bagajın yolcu tarafından sigortalanması önerilir. 
    d) Taşıyıcı, işletme kontrollü alanı içerisinde her zaman ve herhangi bir sebeple bagajların içeriğini kontrol etme ve taşıma şartlarına uygunluğunu denetleme hakkını saklı tutar. 
4.3 Taşınması veya Taşıtılması Yasak Olan Bagajlar 
    a) Yasadışı olan, seyir güvenliğini tehlikeye atabilecek, başka bir yolcuya veya BUDO personeline zarar verebilecek, rahatsızlık yaratabilecek bagaj taşınması ya da malzeme ve eşyaların deniz ulaşım aracına alınması yasaktır. 
    b) Farklı taşıma veya ulaşım hizmeti veren firmalar tarafından taşınması yasaklanmış tüm eşya ve nesnelerin taşınması yasaktır. 
4.4 Bagajın Kaybı 
    a) Sahibi tespit edilemeyen bagajlar BUDO görevlileri tarafından araçtan indirilerek, BURULAŞ Bursa Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin belirlediği hüküm ve koşullara göre deniz ulaşım aracından alınarak Kayıp Eşya Bürosuna teslim edilir.
    b) Yolcu bagajının kaybı ile ilgili burada belirtilmeyen hususlarda ilgili yasal düzenlemelerin geçerliliğini kabul eder. 
    c) Sahibi tarafından başvuruda bulunulmayan bagajlar Kayıp Eşya Bürosunda en fazla 1 yıl süre ile saklanır. 
5. İNDİRİMLİ BİLET KOŞULLARI VE ÜCRET BİLGİLERİ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ücretsiz veya indirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği şehir içi toplu kara ve deniz taşımacılığı ile demir yollarında ücretsiz olarak yararlanacakları ve bu imkânı sağlayacak kurum ve kuruluşları açıkça ifade eder.
İndirimli bilet sahibi yolcular terminallerde kontrol esnasında BUDO terminal personeline indirimli geçiş hakkını gösteren resmi belgeyi ibraz etmek ile yükümlüdür. İndirimli geçiş belgesinin ibraz edilememesi durumunda, yolcu gişeye yönlendirilir, gişe personeli ücret farkını alarak yeni bilet düzenler.
https://budo.burulas.com.tr/tr/Page/Prices
6. YOLCU BİLETİ, SEYAHAT DEĞİŞİKLİĞİ VE İPTALİ
    a) Bu belge ile seyahat edebilme hakkı bir başkasına devredilemez. 
    b) Bilet iptallerinde sefer saatine 12 saatten fazla süre varsa, bilet bedelinin %15 i kadar kesinti yapılarak sadece geçerli sefer tarifesi ve dönemi içerisinde bilet iptal edilebilecektir. 
     *Sefer saatine 12 saat ile 1 saat arasında süre varsa bilet bedelinin %35 i kadar kesinti yapılarak sadece geçerli sefer tarifesi ve dönemi içerisinde bilet iptal edilebilecektir.
     *Sefer saatine 1 saatten az bir süre kaldığında bilet iptal ve değişiklik yapılamaz. 
     * Koltuk değişimi çağrı merkezi üzerinden ücretsiz olarak yapılabilmektedir.
    c) Seyahatin satın alınması bu şartların yolcu tarafından kabul edildiği anlamına gelir. 
    d) İnternet, Çağrı Merkezi, Gişe ve Acentelerden yapılacak değişiklik işlemlerinde 35 TL değişiklik ücreti alınır.
    e) Yolcu Bileti, satın alan tarafından satın alma tarihinde belirlenen sefer, saat için yolculuk etme hakkını taşır. Yolcu başka bir sefer için hiçbir şekilde taşınma hakkı iddia edemez. 
    f) Yolcunun satın aldığı Yolcu Bileti, ilgili KDV düzenlemelerine göre hazırlanmış fatura belgesi yerine geçer. 
    g) Yolcu Bileti satın alan kişi, bu seyahat için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. 
    h) BUDO görevlileri Budo biletinin araca binmek isteyen yolcuya ait olup olmadığını yolcudan geçerli bir kimlik evrakı istemek suretiyle kontrol etme hakkına sahiptir. 
    ı) Satın alma işlemi olmaksızın seyahat için rezervasyon yapılmamaktadır. 
    i) Yolcu, Yolcu Bileti üzerinde yazılı olan numara ile numaralandırılmış koltuğa oturmak zorundadır. Ancak BUDO görevlileri gereği halinde yolcuyu farklı bir koltuğa oturtma hakkına sahiptir. 
    j) Yolcu, değişiklik yapmak istediği seyahat ile ilgili tüm bilgileri (PNR Numarası, sefer tarih ve saati, ödeme şekli ve detayları) istenildiğinde Çağrı Merkezi görevlisine bildirmesi gerekmektedir. Internet üzerinden yapılacak değişiklikler www.burulas.com.tr adresinden, yapılabilir. Bu bilgileri sağlayamayan yolculara seyahat değişikliği yapma izni verilememektedir. 
    k) Yolcu satın aldığı biletleri  tüm satış kanallarından  (gişe , çağrı merkezi, web sitesi, acente) ayrımı olmaksızın değiştirebilmekte ve iptal edebilmektedir.
    l) Diğer Tüm şart ve koşullar için www.burulas.com.tr ziyaret edilebilir veya Çağrı Merkezimizden 0850 850 99 16 ’dan bilgi alabilirsiniz. 
    m) Mücbir sebeplerden dolayı yapılan sefer iptallerinde; çağrı merkezi ve internetten alınan tüm bilet bedelleri sistem tarafından otomatik olarak iade edilir, diğer satış kanallarından (gişeler ve acenteler gibi fiziki hizmet alınan satış noktaları) alınan biletler için, yolculuk tarihinden itibaren 1 ay içinde başvuru yapılması koşuluyla, bilet bedelinin tamamı iade edilir. 
    n) Eğer gidiş-dönüş bilet satın alındıysa, gidiş seferinin BUDO tarafından iptal olması, dönüş seferinin iptalini gerektirmemektedir. Gidiş’i iptal olan yolcu aynı anda gidiş-dönüş bileti satın aldıysa dönüş biletini, dönüş sefer saatinden öncesine kadar web sitesinden, çağrı merkezinden(kayıt açtırarak) ve mobil uygulamadan iptal kesintisi yapılmadan biletini iptal edebilir.
    o) Taşıyıcı tarafından iptal edilen seferler internet sayfasından yolculara duyurulur. Tüm satış noktalarından alınan biletlerde yolcuya ait GSM numarası mevcutsa SMS ile bilgilendirme yapılır. Yolcuya herhangi bir nedenden dolayı (numaranın yanlış verilmesi, servis sağlayıcıdan kaynaklanan nedenler, gecikmeler, ulaşmaması vb.) SMS ulaşmaması durumunda, BURULAŞ/BUDO bu durumdan 
sorumlu tutulamaz. budo.burulas.com.tr web sayfamızdan yapılan duyurular geçerli kabul edilecektir.
    ö) Yolcu, kalkış ve varış saatlerinde gecikmeden dolayı BUDO aleyhine herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 
    p)  BURULAŞ A.Ş. bu kuralları gerekli gördüğü hallerde haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.
7. MÜCBİR SEBEPLER 
    a) Doğal afet veya ulusal güvenlikle ilgili olarak resmi otoritelerin talimatı veya herhangi bir yasal düzenleme veya güvenlik prosedürlerine uyma mecburiyeti, 
    b) Terörist saldırı, sefer güvenliğini tehdit eden bir dış saldırı veya karışıklık hallerinde, olası muhtemel veya gerçekleşmiş doğal afetler veya olumsuz hava koşulları gibi taşıyıcının kontrolü dışında gelişen haller, 
    c) Gelen ihbarlar sonucu, yolcu ve beraberindeki bagajın araçtan indirilmesinin taşıtta görev yapan personelin güvenliği için zorunlu olduğu haller, Mücbir sebep kapsamında değerlendirilir. 
8. SEFER SAATLERİ 
İnternet sitesinde bilgilendirme amaçlı olarak ilan edilir. 
9. ÜCRET 
İnternet sitesinde bilgilendirme amaçlı olarak ilan edilir. 
10. EVCİL HAYVANLAR 
   a) Kafesine sığmayan köpek (ağızlık takmak koşulu ile), kedi, köpek, tavşan gibi küçük evcil hayvanlar el kafesi içerisinde, BUDO personelinin gösterdiği yolcu salonu içinde evcil hayvanlar için ayrılan özel bölümde taşınabilirler.
   b) Kuşlar kafesinde olmak koşuluyla yolcu salonu içinde taşınabilirler.
   c) BUDO personelleri, sağlık durumundan şüphe edilen veya güvenlik kaygısı taşınan durumlarda evcil hayvanların taşınmasını reddetme takdirine sahiptirler.
   d) Evcil hayvanlar her halükarda ilgili mevzuatına uygun taşıma belgelerine ve sorulduğunda gösterilmek üzere sağlık sertifikalarına sahip olacaktır. 
   e) BUDO, hiçbir şekilde, taşınan hayvanın seferden önce, sefer sırasında veya sonrasında sağlık durumunun kötüleşmesinden sorumlu tutulamaz.
    f ) Yeni düzenleme gereği evcil hayvanlarınız deniz otobüslerimizde 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren PETVET sistemine kayıtlı olduğunu gösterir PASAPORT ile seyahat edebileceklerdir. PASAPORT’u bulunmayan dostlarımız araçlara alınmayacaktır. Pasaport alamamış evcil hayvan sahipleri, Tarım İl Müdürlüklerinden aldıkları İSTİSNA BELGELERİNİ göstererek seyahat edebilecektir.
11. DİĞER HÜKÜMLER 
    a) Yolcu, taşıyıcıya ilettiği şikâyetten arzu etmediği bir sonuç alır ise, T.C. Bursa Mahkemeleri’ne başvurabilir. 
    b) İş bu sözleşme maddeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı şartlar içermez. Kanun nedeniyle herhangi bir hükmün iptali veya geçersizliği diğer koşulların geçerliliğini etkilemez.
12. ŞİKAYET VE ÖNERİLER 
BUDO hizmetleri ile ilgili tüm şikayet ve öneriler: www.burulas.com.tr adresinde yer alan Şikayet – Öneri Formu, Çağrı Merkezi, terminallerde ve deniz ulaşım araçlarında bulunan Şikayet Öneri Formları aracılığıyla iletilebilir.