YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

1. GENEL TANIMLAR

BUDO: BURULAŞ A.Ş. bünyesinde, Mudanya İskelesinde bulunan Yolcu Terminali ile Kabataş iskelesinde bulunan Yolcu Terminali arasında taşıma hizmetini yürüten işletmeye ait markadır.
 
HAT: Belirlenmiş ulaşım noktaları arasında, yasalara uygun alınmış izinler doğrultusunda belirlenmiş sefer rotaları.
 
İŞLETME KONTROLLÜ ALANI: Yolcu terminallerine ait açık ve kapalı alanlardan başlayarak, deniz ulaşım aracını da kapsayan, BUDO personeli tarafından kontrol altında tutulan tüm alanlardır.
 
YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ: Yolcunun ve bagajının deniz yolu ile taşınması için, taşıyanın nam ve hesabına yapılan sözleşmedir.
 
SEFER: BURULAŞ A.Ş.’ye tahsis edilen deniz hatlarında belirli gün ve saatte gerçekleştirilen deniz yolculuğudur.
 
İŞLEM GÜNÜ: www.burulas.com.tr de ilan edilen herhangi bir sefere ait Yolcu Taşıma Sözleşmesi'nin kabul edilerek, Yolcu Bileti satın alma işleminin gerçekleştirildiği takvim günüdür.
 
SEFER GÜNÜ ve SAATİ: İşlem gününde satın alması gerçekleştirilen sefere ait hareket günü ve saatidir.
 
SEFER İPTALİ: İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya) deniz otobüsü seferlerinin mücbir sebepler nedeniyle iptal edilmesidir.
 
YOLCU BİLETİ: Yolculuk yapma hakkını veren geçerli belgedir.
 
SEYAHAT ÜCRETİ: Satın alınan bir seferlik yolculuk karşılığında ödenen ücrettir.
 
HİZMET BEDELİ: Satın alınan bir seferlik seyahat ücretine ilave edilen ek ücretler.
 
DEĞİŞİM BEDELİ: Satın alınan biletin yolculuk kurallarında belirtilen şekil ve şartlarda değiştirilmesi halinde ödenen ek ücret.
 
BAGAJ:Deniz yoluyla yapılan seyahatte Yolcu Taşıma Sözleşmesi gereğince taşınan yolcu beraberindeki eşya ve yüktür.
 
ZARAR: Taşıyıcının taşıma hizmeti verirken, bu taşıma hizmetinden veya bu taşımaya bağlı diğer hizmetlerden veya bunlardan doğan gecikme, hasar, kayıp, yaralanma, ölüm vb. olaylardan kaynaklanan diğer zararlardır.

2. TAŞIYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1 Yolcu Taşıma Sözleşmesi ile bağıtlanan koşullarda yolcu ve beraberindeki bagajını taşımak.
 
2.2 Seyahat süresince gerekli tüm güvenlik ve konfor şartlarını sağlamak.
 
2.3 Seferin mücbir sebepler nedeniyle aksaması halinde iptal prosedürünü uygulamak. Mücbir sebepler haricinde herhangi bir sebeple aksaması halinde, mümkün olan en kısa sürede aksaklığın giderilmesini ve seferin devamını sağlamak.
 
2.4 Yolcu ve beraberindeki bagajı ilan edilmiş yolculuk süreleri içerisinde taşımak. Elinde olmayan nedenlerle (hava şartları, polis kontrolleri v.b.) yolculuğun gecikmesinden sorumlu tutulamaz.
 
2.5 Ulaşımla ilgili teknik sorunlar veya yolcu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ulaşım aracını değiştirme hakkı saklıdır.
 
2.6 Aşağıdaki belirtilen sebeplerle yolculuk esnasında deniz ulaşım aracının güzergahını değiştirerek yolcu ve beraberindeki bagajını taşımaya devam etmeme hakkı saklıdır.
 
    a) Doğal afet veya ulusal güvenlikle ilgili olarak resmi otoritelerin talimatı veya herhangi bir yasal düzenleme veya güvenlik prosedürlerine uyma mecburiyeti halinde;
 
    b) Terörist saldırı, sefer güvenliğini tehdit eden bir dış saldırı veya karışıklık hallerinde, muhtemel veya gerçekleşmiş doğal afetler veya olumsuz hava koşulları gibi taşıyıcının kontrolü dışında gelişen hallerde;
 
    c) Gelen ihbarlar sonucu, yolcu ve beraberindeki bagajın araçtan indirilmesinin güvenlik açısından zorunlu olduğu hallerde;
 
2.7 Yukarıda ifade edilenler dışında, ilgili Deniz Taşımacılık Kanun ve Yönetmeliklerinin taşıyıcıya verdiği taşımayı reddetme veya taşımaya devam etmeme hakları aynen geçerlidir.
 
2.8 Taşıyıcının aşağıda sayılan hallerde yolcu ve beraberindeki bagajı deniz otobüsüne bindirmeme, yolculuğun başlamasına izin vermeme hakları saklıdır.
 
    a) İlan edilen Yolcu Taşıma Sözleşmesi ve şartlarına uygun olmayan herhangi bir durumun meydana gelmesi,
 
    b) Yolcunun başkalarını rahatsız edecek derecede alkollü olması,
 
    c) Yanında velisi olduğu halde yolculuğa çıkan çocuğun, velisi tarafından güvenli yolculuk şartlarına uymasının sağlanamaması,
 
    d) Deniz otobüsü personeli tarafından uyulması belirtilen kurallara uyulmaması,
 
    e) Seferin seyir güvenliği veya diğer yolcuların güvenliğini tehlikeye atacak davranışlar içinde olunması,
 
    f) Ahlak kurallarına uygun olmayan, şiddet unsuru içeren hal, tavır sergilenmesi veya sözlü ifadeler kullanılması,
 
    g) Silah v.b. öldürücü alet taşındığının tespit edilmesi,
 
    h) Bulaşıcı bir hastalık taşındığının tespit edilmesi,
 
    i) Resmi otoriteler veya taşıyıcı tarafından ibraz edilmesi zorunlu kılınan belgelerin istendiğinde ibraz edilememesi halinde,
 
    j) Yanıcı, patlayıcı, parlayıcı, aşındırıcı, zehirli v.b. tehlikeli maddelerin yük olarak taşınmak istenmesinin tespit edilmesi.
 
2.9 Yukarda ifade edilenler dışında araç görevlileri tarafından gerekli görülmesi halinde geçerli bir açıklama yaparak yolcuyu taşımama hakkı saklıdır.

3. YOLCULARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Genel Kurallar
 
    a) İbraz edilmesi zorunlu, yolculuk hakkını ifade eden geçerli bir belgeye sahip olmalıdır.
 
    b) Biniş esnasında, geçerli bir elektronik belge/fatura veya araç personeli tarafından yolculuk hakkının onaylanmasını sağlayan bir PNR numarasına sahip olmalıdır.
 
    c) Sefer sırasında el bagajı dışındaki bagajını görevlilerin gösterdiği bölüme yerleştirmelidir.
 
    d) Varış terminalinde görevliler izin vermediği sürece aracı terk etmemelidir.
 
    e) Seyahat boyunca yolculuk ve bagaj ile ilgili tüm kurallara ve görevlilerin talimatlarına uymalıdır.
 
    f) Yolcu sefer saatine en az 15 dk. kala kalkış terminalinde hazır bulunmalıdır. Aksi takdirde taşıyıcı; Yolcu Taşıma Sözleşmesinin verdiği hakla, yolculuk ücretini iade etmeksizin taşıma hizmetini vermeyi reddedebilir.
 
    g) Sigara ve benzeri maddeler ile alkol ve diğer uyuşturucuların araç içerisinde kullanılması yasaktır.
 
    h) Deniz ulaşım aracı yetkili personeli tarafından, sefer güvenliğine ilişkin ve acil durumlarda yönlendirme amaçlı yapılacak tüm anonslara uymalıdır.
 
    i) Yolcu araç içinde, taşıma esnasında meydana gelecek olası kazalara karşı sigortalıdır. Doğal afetler sonucu meydana gelen kazalar sigorta kapsamında değildir. Taşıyıcının ağır kusurlu olması hali hariç, yolcu gördüğü zararın karşılanması için talepte bulunamaz.
 
3.2 Çocukların Taşınması
 
    a) 10 yaşından küçükler yanlarında velileri olmadıkça seyahat edemezler.
 
    b) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur.
 
3.3 Engelli Yolcuların Taşınması
 
    a) Engelli yolcular ancak yetişkin bir refakatçı eşliğinde seyahat edebilirler. Refakatçının da seyahat için Yolcu Bileti satın alması mecburidir.

4. BAGAJLARIN TAŞINMASI

4.1 Yolculuk Sırasında Taşıtılabilecek Bagaj Boyut ve Miktarları
 
    a) Yolcular beraberinde bir adet kabin içi el çantası (toplam ağırlığı 8 kg. geçmeyen) ve bir adet valiz (toplam ağırlığı 25 kg. geçmeyen) bulundurabilirler. Ekstra olarak yanlarına alacakları, diğer valiz, yük vb. eşyalar için 10 TL ilave ücret ödemek zorundadır.
 
    b) Yolcu yanına alabileceği ya da koltuğun altına veya yolcu koltuğunun üstünde bulunan rafa kolaylıkla yerleştirilebilecek boyutta en fazla 1 adet el bagajını (toplam ağırlığı 8 kg’ı geçmeyen) güvertede iken yanında taşıma hakkına sahiptir.
 
    c) El bagajı diğer yolcuların hareketini engelleyecek şekilde yaya geçiş koridorlarına konulamaz. Taşıyıcı bu şartları taşımayan el bagajlarını yolcu salonuna almama hakkına sahiptir.
 
4.2 Genel Kurallar
 
    a) BUDO, bu kurallarla belirlenmiş kriterlere uygun olmayan her türlü bagajı taşımama hakkını saklı tutar.
 
    b) Engelli yolcular tekerlekli sandalye dâhil olmak üzere tüm yardımcı ekipmanlarını ücretsiz olarak Deniz Otobüslerinde taşıyabilir.
 
    c) BUDO, Ana ve El Bagajından veya yolcunun gözetimi altındaki her türlü eşyaya (para, ziynet, mücevher, hisse senedi, değerli evrak v.b. eşyalar dahil) gelecek zarardan sorumlu değildir. Değerli eşyalar taşındığında, bagajın yolcu tarafından sigortalanması önerilir.
 
    d) Taşıyıcı, işletme kontrollü alanı içerisinde her zaman ve herhangi bir sebeple bagajların içeriğini kontrol etme ve taşıma şartlarına uygunluğunu denetleme hakkını saklı tutar.
 
4.3 Taşınması veya Taşıtılması Yasak Olan Bagajlar
 
    a) Yasadışı olan, seyir güvenliğini tehlikeye atabilecek, başka bir yolcuya veya BUDO personeline zarar verebilecek, rahatsızlık yaratabilecek bagaj taşınması ya da malzeme ve eşyaların deniz ulaşım aracına alınması yasaktır.
 
    b) Farklı taşıma veya ulaşım hizmeti veren firmalar tarafından taşınması yasaklanmış tüm eşya ve nesnelerin taşınması yasaktır.
 
4.4 Bagajın Kaybı
 
    a) Sahibi tespit edilemeyen bagajlar BUDO görevlileri tarafından araçtan indirilerek, BURULAŞ Bursa Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin belirlediği hüküm ve koşullara göre deniz ulaşım aracından alınarak Kayıp Eşya Bürosuna teslim edilir.
 
    b) Ana bagajın kaybolması halinde, yolcu(lar) derhal bir BUDO personeline haber vermeli ve ilgili Kayıp Eşya Tutanağı doldurmalıdır. Bu form doldurulduktan sonra hem yolcu hem de bir BUDO personeli tarafından imzalanmalı ve formun aslı görevlide kopyası yolcuda kalmalıdır.
 
    c) BUDO; Ana Bagaj, El Bagajı ve yolcunun yanında bulundurduğu kişisel eşyaların kaybı durumunda sorumluluk kabul etmez. Yolcu, işletme kontrolü alanı dışına çıkmadan görevliye kayıp ihbarında bulunmak ve Kayıp Eşya Formunu bizzat doldurmak zorundadır.
 
    d) Yolcu bagajının kaybı ile ilgili burada belirtilmeyen hususlarda ilgili yasal düzenlemelerin geçerliliğini kabul eder.
 
    e) Sahibi tarafından başvuruda bulunulmayan bagajlar Kayıp Eşya Bürosunda en fazla 1 yıl süre ile saklanır.

5. YOLCU BİLETİ

    a) Bu belge ile seyahat edebilme hakkı bir başkasına devredilemez.
 
    b) Yolcu Bileti iptal edilemez. Seferden 1 saat öncesine kadar; bilet basılmamışsa İnternet ve Çağrı Merkezinden, bilet basılmışsa gişe/acentelerden değişiklik yapılabilir.
 
    c) Seyahatin satın alınması bu şartların yolcu tarafından kabul edildiği anlamına gelir.
 
    d) Yolcu Bileti, BURULAŞ A.Ş. tarafından ilan edilen fiyatlama şartlarına uygun olarak fiyatlanır.
 
    e) İnternet, Çağrı Merkezi, Gişe ve Acentelerden yapılacak değişiklik işlemlerinde 2 TL değişiklik ücreti alınır. BURULAŞ A.Ş. bu kuralları gerekli gördüğü hallerde haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.
 
    f) Yolcu Bileti, satın alan tarafından satın alma tarihinde belirlenen sefer, saat için yolculuk etme hakkını taşır. Yolcu başka bir sefer için hiçbir şekilde taşınma hakkı iddia edemez.
 
    g) Yolcunun satın aldığı Yolcu Bileti, ilgili KDV düzenlemelerine göre hazırlanmış fatura belgesi yerine geçer.
 
    h) Yolcu Bileti satın alan kişi, bu seyahat için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur.
 
    i) BUDO görevlileri PNR numarasının ilişkilendirildiği kimlik bilgisinin araca binmek isteyen yolcuya ait olup olmadığını yolcudan geçerli bir kimlik evrakı istemek suretiyle kontrol etme hakkına sahiptir.
 
    j) Satın alma işlemi olmaksızın seyahat için rezervasyon yapılmamaktadır.
 
    k) Yolcu, Yolcu Bileti üzerinde yazılı olan numara ile numaralandırılmış koltuğa oturmak zorundadır. Ancak BUDO görevlileri gereği halinde yolcuyu farklı bir koltuğa oturtma hakkına sahiptir.

6. SEYAHAT DEĞİŞİKLİĞİ VE İPTALİ

 
    a) Yolcu, değişiklik yapmak istediği seyahat ile ilgili tüm bilgileri (rezervasyon numarası, elektronik belge referansı, sefer tarih ve saati, ödeme şekli ve detayları) istenildiğinde Çağrı Merkezi görevlisine bildirmesi gerekmektedir. Internet üzerinden yapılacak değişiklikler www.burulas.com.tr adresinden, yapılabilir. Bu bilgileri sağlayamayan yolculara seyahat değişikliği yapma izni verilememektedir.
 
    b) Diğer Tüm şart ve koşullar için www.burulas.com.tr ziyaret edilebilir veya Çağrı Merkezimizden 444 99 16’dan bilgi alabilirsiniz.
 
    c) Mücbir sebeplerden dolayı yapılan sefer iptallerinde, yolculuk tarihinden itibaren 1 ay süre içerisinde ve yolcunun başvurması halinde ücret iadesi yapılır. Ücret iadesinde aynı PNR numarasına bağlı basılı tüm biletlerin (Biletler kredi kartı ile alınmışsa kredi kartı fişi ile birlikte) ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
    d) Eğer gidiş-dönüş bilet satın alındıysa, gidiş seferinin iptal olması, dönüş seferinin iptalini gerektirmemektedir. Yolcularımız, dilekleri doğrultusunda, dönüş biletlerini iade ettirebilirler.
 
    e) Taşıyıcı tarafından iptal edilen seferler internet sayfasından, Çağrı Merkezinden ve terminallerden yolculara duyurulur. İnternetten satın alınan biletlerde, yolcuya ait GSM numarası mevcutsa SMS ile bilgilendirme yapılır.
 
    f) Yolcu, kalkış ve varış saatlerinde gecikmeden dolayı BUDO aleyhine herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7. MÜCBİR SEBEPLER

    a) Doğal afet veya ulusal güvenlikle ilgili olarak resmi otoritelerin talimatı veya herhangi bir yasal düzenleme veya güvenlik prosedürlerine uyma mecburiyeti,
 
    b) Terörist saldırı, sefer güvenliğini tehdit eden bir dış saldırı veya karışıklık hallerinde, olası muhtemel veya gerçekleşmiş doğal afetler veya olumsuz hava koşulları gibi taşıyıcının kontrolü dışında gelişen haller,
 
    c) Gelen ihbarlar sonucu, yolcu ve beraberindeki bagajın araçtan indirilmesinin taşıtta görev yapan personelin güvenliği için zorunlu olduğu haller, Mücbir sebep kapsamında değerlendirilir.

8. SEFER SAATLERİ

İnternet sitesinde bilgilendirme amaçlı olarak ilan edilir.

9. ÜCRET

İnternet sitesinde bilgilendirme amaçlı olarak ilan edilir.

10. EVCİL HAYVANLAR

 
    a) Kafeslerinde olmak koşulu ile kuşlar yolcu salonu içinde, diğer evcil hayvanlar ise yolcu salonu dışında taşınmaktadır.
 
    b) Evcil hayvanlar her halükarda ilgili mevzuatına uygun taşıma belgelerine ve sorulduğunda gösterilmek üzere sağlık sertifikalarına sahip olacaktır.

11. DİĞER HÜKÜMLER

    c) Yolcu, taşıyıcıya ilettiği şikâyetten arzu etmediği bir sonuç alır ise, T.C. Bursa Mahkemeleri’ne başvurabilir.
 
    d) İş bu sözleşme maddeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı şartlar içermez. Kanun nedeniyle herhangi bir hükmün iptali veya geçersizliği diğer koşulların geçerliliğini etkilemez.

12. ŞİKAYET VE ÖNERİLER

BUDO hizmetleri ile ilgili tüm şikayet ve öneriler: www.burulas.com.tr adresinde yer alan Şikayet – Öneri Formu, Çağrı Merkezi, terminallerde ve deniz ulaşım araçlarında bulunan Şikayet Öneri Formları aracılığıyla iletilebilir.